ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Березнівської
районної    державної    адміністрації
28.03.2016 № 70

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

із  запобігання і протидії корупції  у Березнівському районі

на 2016 - 2017 роки

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк

виконання

Індикатор виконання

I. Забезпечення реалізації державної антикорупційної політики

1. 

 

 

Проведення цільових семінарів щодо виконання    обов'язків з організації роботи із запобігання  корупції для керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації,

сектор кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

 

 

2016 - 2017 роки

 

 

Семінари з стовідсотковим охопленням

відповідальних осіб

II. Запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

1.

Проведення аналізу стану дотримання антикорупційного законодавства   та      вжиття

заходів щодо усунення виявлених недоліків

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації, сільські, селищна, міська ради (за згодою)

2016 – 2017 роки

Своєчасне коригування заходів із запобігання корупції

2.

Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв'язку

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації, сільські, селищна, міська ради (за згодою)

2016 - 2017 роки

Створено механізми для подання повідомлень про корупцію в державних органах та органах

місцевого самоврядування

IІІ. Створення ефективних механізмів запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів

1.

Проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з вимогами законодавства щодо запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів для:

державних службовців;

посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

 

Сільські, селищна, міська ради (за згодою)

 

2016 - 2017 роки

 

2016 - 2017 роки

Державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати місцевих рад обізнані з вимогами законодавства щодо запобігання, виявлення та урегулювання конфлікту інтересів

2.

Вжиття заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації, сільські, селищна, міська ради (за згодою)

2016 - 2017 роки

Зменшення ризиків

можливих корупційних

проявів

3.

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації, сільські, селищна, міська ради (за згодою)

2016 - 2017 роки

Статистичні дані щодо виявлених фактів конфлікту інтересів, притягнення до відпові­дальності, відшкодування шкоди,

заподіяної в умовах конфлікту інтересів

ІV. Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень при здійсненні адміністративних процедур

1.

Вжиття практичних заходів щодо розвитку відділу “Центр надання адміністративних послуг” районної державної адміністрації з метою усунення корупційних чинників у адміністративних процедурах

Відділ “Центр надання адміністративних послуг” районної державної адміністрації

2016 - 2017 роки

Прозоре  надання адміністратив­них послуг

2.

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб-сайтів, інших електронних ресурсів органів, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації,  сільські, селищна, міська  ради (за згодою)

 

2016 - 2017 роки

Ефективне функціонуван­ня веб-сайтів, інших

електронних

ресурсів

органів,

залучених до надання адміністратив­них послуг

V. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

1.

Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, загальний відділ апарату районної державної адміністрації, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформаціїапарату районної державної адміністрації,  сільські, селищна, міська  ради (за згодою)

2016 - 2017 роки

Запровадження багатоступеневої методики оцінки антикорупційних ризиків

2.

Запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти порушення антикорупційного законодавства

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації, сільські, селищна, міська ради (за згодою)

2016 - 2017 роки

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого само­врядування

3.

Проведення засідань за круглим столом на тему «Роль громадськості в процесі запобігання корупції» із залученням представників громадських організацій району

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату районної державної адміністрації, юридичний сектор апарату районної державної адміністрації

2016 - 2017 роки

Підвищення прозорості владних інституцій на місцевому рівні

VI. Удосконалення антикорупційної експертизи

1.

Проведення інформаційної кампанії щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Сектор кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільські, селищна, міська ради (за згодою)

березень

2016 та 2017 років

Обізнаність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2.

Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо додаткових заходів фінансового контролю

Структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільські, селищна, міська ради (за згодою). 

березень

2016 та 2017 років

Обізнаність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо

додаткових заходів фінансового контролю

VII. Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні корупції. Профілактичні та просвітницькі заходи

1.

Надання практичної і методичної допомоги з питань застосування вимог нормативно-правових актів у сфері запобігання корупції посадовим особам юридичних осіб публічного права та іншим зацікавленим особам

Юридичний сектор апарату районної державної адміністрації, сільські, селищна, міська ради (за згодою)

2016 - 2017 роки

Підвищення рівня правової освіти різних верств населення

 

2.

Забезпечення висвітлення на офіційних веб-сайтах інформації про проведені заходи щодо запобігання корупції, зокрема щодо підвищення прозорості та ефективності державних закупівель

Відділ з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації районної державної адміністрації, структурні підрозділи районної державної адміністрації, сільські, селищна, міська ради (за згодою)

2016 - 2017 роки

Зміцнення довіри

громадян до влади

 

Керівник апарату адміністрації                                                         Н.Стасюк