На виконання Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, Указу Президента України від 21.10.2011 №1001/2011 “Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240 “Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки”, розпорядження голови облдержадміністрації від 28.02.2012 №86 “Про обласну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2012-2015 роки” районною державною адміністрацією розроблено Районну програму щодо запобігання і протидії корупції на 2012-2015 роки, яка схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27.03.2012 №122 та затверджена рішенням районної ради від 27.04.2012 №382.

Втратили чинність нормативно-правові акти, на підставі яких розроблено дану Програму. Зокрема, Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”, постанова Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 №1240 “Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки”. На зміну цим актам законодавства прийшов Закон України “Про запобігання корупції” (введений в дію 26.04.2015).

З метою завершення процесу розмежування функцій органів державної влади з надання адміністративних послуг в райдержадміністрації створено сектор “Центр надання адміністративних послуг" Березнівської районної державної адміністрації. Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15.10.2014 №329-к “Про зміни до штатного розпису” даний сектор перейменовано на відділ “Центр надання адміністративних послуг" Березнівської районної державної адміністрації. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Березнівської районної державної адміністрації, затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15.06.2015 №171, зареєстрованим в Березнівському районному управлінні юстиції Рівненської області 23.06.2015  за №5/263.

В районній державній адміністрації та її структурних підрозділах функціонують веб-сторінки, на яких розміщена інформація, необхідна для отримання адміністративних послуг.

На виконання Районної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2012-2015 роки структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад розроблено плани заходів щодо запобігання і протидії корупції на 2015 рік. Крім того, в органах виконавчої влади визначені відповідальні посадові особи за роботу з питань запобігання корупції.

Структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад періодично, згідно з розробленими графіками, проводяться навчання щодо вивчення антикорупційного законодавства.

Державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами органів місцевого самоврядування підвищується кваліфікація з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів у Рівненському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій згідно з  графіком.

Державними службовцями райдержадміністрації та її структурних підрозділів, посадовими особами органів місцевого самоврядування декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік подано у встановлений законодавством термін.

Протягом 2015 року проведено 7 конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців в управлінні соціального захисту населення, фінансовому управлінні та службі у справах дітей райдержадміністрації.  Конкурси на заміщення вакантних посад державних службовців проведено з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».

Щодо 10 осіб, які претендували на зайняття посад державної служби, організовано та проведено спеціальну перевірку відомостей відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщено рубрику “Запобігання проявам корупції”. В даній рубриці можна ознайомитися із нормативно-правовими актами антикорупційного законодавства, заходами щодо профілактики корупційних проявів, станом виконання антикорупційного законодавства.

Протягом звітного періоду не зафіксовано фактів вчинення корупційних правопорушень державними службовцями райдержадміністрації.

Питання виконання Районної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2012-2015 роки розглядалося на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

Для поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування на офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщена рубрика “Доступ до публічної інформації”. В даній рубриці розміщено  інформацію про діяльність райдержадміністрації. До  райдержадміністрації протягом 2015 року надійшло 16 інформаційних запитів: поштою – 10, електронною поштою – 6, від громадян – 12, від юридичних осіб – 4. За результатами розгляду 15 запитів на інформацію: задоволено – 15, надіслано належним розпорядникам інформації -1.

З метою завершення проведення інвентаризації об'єктів державної власності, зокрема стосовно забезпечння упорядкування обліку юридичних осіб державної власності відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації сформовано та надіслано до облдержадміністрації інформацію щодо установ та організацій, розташованих на території району та наявного нерухомого державного майна, яке знаходиться на балансі установ.

Для забезпечення доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів на офіційному веб-сайті райдержадміністрації діє рубрика “Нормативна база”, яка включає в себе розпорядження голови райдержадміністрації та перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, які зареєстровані у районному управлінні юстиції.