Дата: 16.01.2018 

Посібник для журналістів

Європейська Рада

http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/

Європейська Рада — найвища інституція ЄС. Вона є зібранням голів держав та урядів країн ЄС, Президента ЄвропейськоїРади та Президента ЄвропейськоїКомісії, де погоджуються найбільш важливі та значущі для ЄС рішення.

 

Рада Європейського Союзу

http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/

Рада Європейського Союзу — основнийорган ЄС, наділенийнайбільшими владними повноваженнями. Рада ЄС є головною у процесі ухвалення як законодавчих, так і політичних рішень.

 

Європейська Комісія

www.ec.europa.eu

Європейська Комісія  — це виконавчийорган Європейського Союзу, якиймає право законодавчоїініціативи.

 

ЄвропейськийПарламент 

http://www.europarl.europa.eu/portal/en

ЄвропейськийПарламент  — єдина інституція ЄС, яка прямо обирається громадянами ЄС, а отже представляє їхні інтереси.

 

Суд Європейського Союзу

www.curia.europa.eu

Європейськийсуд (або Суд Європейського Союзу) — це наддержавна структура, завданням якоїє забезпечення дотримання права ЄС. Суд забезпечує єдине тлумачення і застосування законодавства ЄС. 

 

Представництво Європейського Союзу  в Україні

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine

 

Сторінка Представництва ЄС у Facebook

facebook.com/EUDelegationUkraine   

 

Відкрий Європу

https://openeurope.in.ua/

Інформаційна платформа всеукраїнської кампанії про безвізовий режим з країнами Європейського союзу.

 

Євробібліотека

http://bit.ly/EUlibraryMedium

Євробібліотека — це бібліотека довідкових матеріалів для українських регіональних медіа. Її створено в рамках проекту Представництва Європейського Союзу в Україні.

 

Консультативна місія ЄС в Україні

www.euam-ukraine.eu

Місія  розпочала роботу в Києві 1 грудня 2014 року. Надає підтримку державним органам України у послідовному реформуванні сектору цивільноїбезпеки, здійснює стратегічні консультаціїі надає практичну підтримку реформам — відповідно до стандартів ЄС та міжнародних принципів належного врядування і дотримання прав людини.

 

Місія Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM)

eubam.org  

Місія Європейського Союзу з прикордонноїдопомоги Молдові та Україні (EUBAM) почала свою роботу у 2005 році. Вона сприяє поліпшенню норм та процедур прикордонного контролю, митноїсправи та торгівлі в Україні та Молдові, а також наближенню їх до стандартів ЄС. 

 

Служба гуманітарної допомоги ЄС: ECHO

ec.europa.eu/echo/where/europe-and-central-asia/ukraine_en    

 

Європейський інвестиційний банк

www.eib.org/infocentre/contact/offices/ukraine.htm

Європейськийінвестиційнийбанк (ЄІБ) є офіційним банком Європейського Союзу. Це єдинийбанк, чиїм власником є держави-члени ЄС, і якийпредставляє інтереси держав Євросоюзу.

 

Європейський банк реконструкції та розвитку

www.ebrd.com/ukraine

Європейськийбанк реконструкціїта розвитку (ЄБРР) не є інституцією Європейського Союзу, проте він здійснює деякі проекти на кошти ЄС. Зокрема, це програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні, будівництво нового саркофагу на ЧорнобильськійАЕС, заходи з енергоефективності.

 

Європейський центральний банк

http://www.ecb.europa.eu

Європейськийцентральнийбанк — незалежна фінансова установа, яка відповідає за монетарну політику, валютні операціїта управління валютними резервами країн Єврозони.

 

Урядовий офіс з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

https://www.kmu.gov.ua/ua/gromadskosti/kontakti/departamenti-na-upravlinnya/uryadovij-ofis-z-pitan-yevropejskoyi-ta-yevroatlantichnoyi-integraciyi

Завданням Урядового офісу з питань європейськоїта євроатлантичноїінтеграціїУкраїни є організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне забезпечення діяльності українського Уряду, Прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністра у сферах європейськоїта євроатлантичноїінтеграції.

 

Інститут ЄвроАтлантичного співробітництва

www.ieac.org.ua

Ця організація значною мірою орієнтована на тематику Україна — НАТО та Україна-ЄС.  Експерти інституту можуть прокоментувати ті чи інші питання відносин Україна — ЄС.

 

Організація Північноатлантичного договору

https://www.nato.int/cps/uk/natohq/index.htm

 

Україна – НАТО

http://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ua

 

Центр інформації та документації НАТО

https://www.nato.int/cps/uk/natolive/topics_64610.htm

Центр інформації та документації НАТО (ЦІДН) відкрився у Києві у 1997 році з метою поліпшення інформованості про НАТО та взаєморозуміння між Україною та НАТО. Центр надає інформацію, сприяє проведенню досліджень, а також фінансує здійснення проектів громадянами України та організаціями за темами, пов’язаними з діяльністю НАТО. Через ЦІДН Ви можете отримати доступ до документів та публікацій НАТО.

 

Угода про асоціацію між Україною та ЄС . Інфографіка
http://ukrpolgerm.com/event/30/325
Угода про асоціацію – наймасштабніший міжнародний документ, який будь-коли укладала Україна.