Адреса: 34600, м.Березне, вул. Київська, 19

Телефон: +38 (03653) 5-61-64

Електронна пошта: vozberezne@gmail.com 

 

Начальник відділу: Мотруніч Ігор Іванович

Мережа закладів охорони здоров'я

Основним завданням управління охорони здоров'я є:

забезпечення організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства у забезпеченні реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я; розвитку мережі закладів охорони здоров’я первинної ланки;

здійснює міжвідомчу координацію діяльності лікувально закладів та установ, що розташовані на території району, з місцевими органами виконавчої влади, Департаментом охорони здоров’я, іншими установами, організаціями і підприємствами;

забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у галузі охорони здоров'я;

розглядає у встановленому законодавством порядку звернення громадян та їх об'єднань в частині охорони здоров'я, вживає заходів щодо усунення причин, які їх викликають.

Для первинної медичної допомоги – надання в амбулаторних умовах або за місцем проживання (перебування) пацієнта лікарем загальної практики-сімейним лікарем, а саме: надання консультації, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Для вторинної медичної допомоги – надання в амбулаторних умовах плановому порядку  або екстрених випадках і передбачає надання консультації проведення діагностики та лікування, реабілітацію та профілактику хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, які можуть бути надані лікарями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної практики-сімейної медицини); направлення пацієнтів для надання вторинної (спеціалізованої або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.