Адреса: 34600, м.Березне, вул. Київська, 10

Телефон: +38 (03653) 5-37-61

Електронна пошта: kultura-berezne@ukr.net

Начальник відділу: Дехтяр Олександр Дорофійович +38 (03653) 5-39-08

Заклади культури

Основними завданнями відділу є:

забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері культури та мистецтв, туризму і курортів, з питань охорони культурної спадщини, а також національної музейної політики;

здійснення відповідно до законодавства державного управління і контролю у сфері музейної, бібліотечної справи, кіно-відеопоказу;

забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів забезпечення доступності всіх видів послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності народів і національних меншин;

сприяння захисту прав і законних інтересів вітчизняних творчих працівників та їх спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території району;

створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація їх матеріально-технічного забезпечення;

розроблення та виконання регіональних комплексних і цільових програм розвитку та підтримки культури і мистецтв, охорони пам'яток, галузевих норм і стандартів, розвитку туризму та ринку туристичних послуг, забезпечення захисту і безпеки туристів;

створення сприятливих організаційних та економічних умов для розвитку внутрішнього, міжнародного та іноземного туризму, туристичної і курортно-рекреаційної індустрії, провадження екскурсійної діяльності в районі розбудова матеріально-технічної бази туристичної галузі;

пропагування серед населення ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;

організація відпочинку та оздоровлення населення, створення рекреаційних зон з відповідним оснащенням і сервісом насамперед для короткотривалого відпочинку населення великих міст області;

забезпечення раціонального використання та збереження туристичних ресурсів, природного й історико-культурного середовища в районі;

координація діяльності місцевих органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у галузі туризму і курортів.