Адреса: 34600, м. Березне, вул. Київська, 7

Телефон: +38 (03653) 5-34-75

Електронна пошта: dity_berezne@ukr.net

Начальник служби: Бецько Наталія Вікторівна

Завідувач сектору опіки, піклування та усиновлення: Стасюк Наталія Іванівна

Основними завданнями служби є:

реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності,  громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності  у  вирішенні питань соціального захисту дітей та організації  роботи  із  запобігання  дитячій  бездоглядності  та безпритульності; 

забезпечення додержання  вимог  законодавства  щодо  встановлення опіки  та   піклування   над  дітьми,   їх   усиновлення,   влаштування   в  дитячі будинки  сімейного  типу,  прийомні  сім'ї;

здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності; 

ведення державної   статистики   щодо   дітей; 

ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок); 

надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень; 

улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню; 

підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій  бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території району становища дітей,  їх  соціального  захисту,   сприяння фізичному,  духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та   безпритульності,  вчиненню дітьми правопорушень.