Відповідно до ст. 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» райдержадміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Березнівського району, а також реалізує повноваження, делеговані їй Березнівською районною радою.

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Відповідно до ст. 119 Конституції України, ст. 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

 

Функції та повноваження райдержадміністрації визначено у Законі України «Про місцеві державні адміністрації».

Регламент Березнівської районної державної адміністрації

Голова райдержадміністрації / Заступники голови райдержадміністрації

Структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації

Структурні підрозділи Березнівської районної державної адміністрації