Документи, що знаходяться у володінні апарату райдержадміністрації, підлягають обов’язковій реєстрації. В апараті райдержадміністрації функціонує система електронного документообігу «Мегаполіс. Документообіг». Зазначена система дозволяє забезпечити реєстрацію та облік вхідної, вихідної кореспонденції, звернень громадян, здійснювати контроль виконання документів, розпоряджень, доручень та пошук документів за реквізитами.

В апараті райдержадміністрації здійснюється реєстрація розпоряджень голови райдержадміністрації, доручень голови, першого заступника та заступників голови райдержадміністрації.

 

Види інформації

Відповідальні за облік інформації
1.

Проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих районній державній адміністрації районною радою

 

Структурні підрозділи райдержадміністрації
2.

Розпорядження голови районної державної адміністрації

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації
3.

Доручення голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату районної державної адміністрації

 

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації
4.

Протоколи засідань колегії районної державної адміністрації

 

Відділ з питаньорганізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
5.

Протоколи нарад у голови районної державної адміністрації

Відділ з питаньорганізаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації
6.

Вхідна кореспонденція

(крім інформації з обмеженим доступом)

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації
7.

Вихідна кореспонденція

(крім інформації з обмеженим доступом)

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації
8.

Звіти (довідки) про підсумки роботи із зверненнями громадян

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації