ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної

державної адміністрації

_21.12.2018_№_433_

 

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг,

які надаються через відділ “Центр надання адміністративних послуг” Березнівської районної державної адміністрації

 

 1. Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
 2. Направлення до дитячої установи для знайомства та установлення контакту з дитиною - сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.
 3. Рішення щодо місця проживання малолітньої дитини та щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї.
 4. Видача декларації про утворення відходів.
 5. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
 6. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
 7. Видача дозволу на спеціальне водокористування.
 8. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
 9. Висновок державної екологічної експертизи.
 10. Видача дозволу на роботу з радіоактивними речовинами та іншими іонізуючими випромінювання.
 11. Видача дозволу на проведення будь яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання.
 12. Видача експлуатаційних дозволів для проведення діяльності на потужностях (об'єктах): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів; з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження.         
 13. Видача фізичним особам висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи діючих об’єктів.
 14. Реєстрація декларації відповідності матеріально - технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.
 15. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця.
 16. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця.
 17. Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу).
 18. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи.
 19. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця.
 20. Державна реєстрація припинення підприємцицької діяльності фізичної особи - підприємця.
 21. Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
 22. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу.
 23. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.
 24. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації.
 25. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи.
 26. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи.
 27. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи.
 28. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи.
 29. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру.
 30. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора.
 31. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту.
 32. Надання документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі.
 33. Реєстрація громадського об’єднання.
 34. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.
 35. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.
 36. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання
 37. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб) уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.
 38. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення   щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.
 39. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення).
 40. Оформлення та видача паспорта громадянина України.
 41. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого.
 42. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку.
 43. Державна реєстрація:

        речового права на нерухоме майно;

        обтяження речового права на нерухоме майно ;

        іншого речового права на нерухоме майно.                                                                                                                                                

 1. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 2. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
 3. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 4. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 5. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав.
 6. Внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про скасування державної реєстрації прав.
 7. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
 8. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.
 9. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.
 10. Внесення до Державного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.
 11. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу.
 12. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.
 13. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.
 14. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу.
 15. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

         1) витягу з Державного земельного кадастру про:

        землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць;

        обмеження у використанні земель;

        земельну ділянку;

        2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

        3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації.

 1. Видача довідки про:

        1) наявність та розмір земельної частки (паю);

        2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

 1. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою.
 2. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.
 3. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів -землевпорядників.
 4. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.
 5. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження.
 6. Державна реєстрація шлюбу.
 7. Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей.
 8. Державна реєстрація зміни імені.

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                                       Н. СЕЛЯХ

 

СТАВКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ (ПЛАТИ) У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ