ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної

державної адміністрації

_21.12.2018_№_433_

(із змінами від 13.06.2019 №143)

 

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг,

які надаються через відділ “Центр надання адміністративних послуг” Березнівської районної державної адміністрації

 

 1. Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки. (технологічна картка)
 2. Направлення до дитячої установи для знайомства та установлення контакту з дитиною - сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування. (технологічна картка)
 3. Рішення щодо місця проживання малолітньої дитини та щодо участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо від неї. (технологічна картка)
 4. Видача декларації про утворення відходів. (технологічна картка)
 5. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами(технологічна картка)
 6. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. (технологічна картка)
 7. Видача дозволу на спеціальне водокористування. (технологічна картка)
 8. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами. (технологічна картка)
 9. Висновок державної екологічної експертизи. (технологічна картка)
 10. Видача дозволу на роботу з радіоактивними речовинами та іншими іонізуючими випромінювання. (технологічна картка)
 11. Видача дозволу на проведення будь яких діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах в установах та організаціях, діяльність яких пов'язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання. (технологічна картка)
 12. Видача експлуатаційних дозволів для проведення діяльності на потужностях (об'єктах): з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів; з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження.  (технологічна картка)      
 13. Видача фізичним особам висновку державної санітарно - епідеміологічної експертизи діючих об’єктів. (технологічна картка)
 14. Реєстрація декларації відповідності матеріально - технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. (технологічна картка)
 15. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця. (технологічна картка)
 16. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця. (технологічна картка)
 17. Державна реєстрація створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу). (технологічна картка)
 18. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів юридичної особи. (технологічна картка)
 19. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця. (технологічна картка)
 20. Державна реєстрація припинення підприємцицької діяльності фізичної особи - підприємця. (технологічна картка)
 21. Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. (технологічна картка)
 22. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу. (технологічна картка)
 23. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації. (технологічна картка)
 24. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації. (технологічна картка)
 25. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи. (технологічна картка)
 26. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи. (технологічна картка)
 27. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи. (технологічна картка)
 28. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи. (технологічна картка)
 29. Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру. (технологічна картка)
 30. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора. (технологічна картка)
 31. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту. (технологічна картка)
 32. Надання документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі. (технологічна картка)
 33. Реєстрація громадського об’єднання. (технологічна картка)
 34. Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання. (технологічна картка)
 35. Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання. (технологічна картка)
 36. Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання (технологічна картка)
 37. Прийняття повідомлення про зміну найменування громадського об’єднання, мети (цілей), зміну особи (осіб) уповноваженої представляти громадське об’єднання, утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення. (технологічна картка)
 38. Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення   щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання. (технологічна картка)
 39. Оформлення та видача або обмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі термінове оформлення). (технологічна картка)
 40. Оформлення та видача паспорта громадянина України. (технологічна картка)
 41. Оформлення та видача паспорта громадянина України у разі обміну замість пошкодженого, втраченого або викраденого. (технологічна картка)
 42. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку. (технологічна картка)
 43. Державна реєстрація:

        речового права на нерухоме майно; (технологічна картка)

        обтяження речового права на нерухоме майно ; (технологічна картка)

        іншого речового права на нерухоме майно.   (технологічна картка)                                                                                                                                              

 1. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. (технологічна картка)
 2. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. (технологічна картка)
 3. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку з допущенням технічної помилки з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно. (технологічна картка)
 4. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку з допущенням технічної помилки не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно. (технологічна картка)
 5. Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав. (технологічна картка)
 6. Внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про скасування державної реєстрації прав. (технологічна картка)
 7. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. (технологічна картка)
 8. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру. (технологічна картка)
 9. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку. (технологічна картка)
 10. Внесення до Державного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу. (технологічна картка)
 11. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу. (технологічна картка)
 12. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу. (технологічна картка)
 13. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу. (технологічна картка)
 14. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу. (технологічна картка)
 15. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:

         1) витягу з Державного земельного кадастру про:

        землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць; (технологічна картка)

        обмеження у використанні земель; (технологічна картка)

        земельну ділянку; (технологічна картка)

        2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території); (технологічна картка)

        3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації(технологічна картка)

 1. Видача довідки про:

        1) наявність та розмір земельної частки (паю); (технологічна картка)

        2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання). (технологічна картка)

 1. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою. (технологічна картка)
 2. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями. (технологічна картка)
 3. Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів -землевпорядників. (технологічна картка)
 4. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. (технологічна картка)
 5. Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження. (технологічна картка)
 6. Державна реєстрація шлюбу. (технологічна картка)
 7. Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей. (технологічна картка)
 8. Державна реєстрація зміни імені. (технологічна картка)
 9. Видача висновку про погодження документації із землеустрою. (технологічна картка)
 10. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення(технологічна картка)

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                                       Н. СЕЛЯХ

 

СТАВКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ (ПЛАТИ) У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ