АНОНСИ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету

 

Березнівська райдержадміністрація оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету (далі - Конкурс).

Проведення Конкурсу здійснюється у рамках виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Березнівському районі на 2017 - 2021 роки, схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня 2017 року № 24 та затвердженої рішенням районної ради від 26 травня 2017 року № 280, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1167), з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються для підтримки на конкурсних засадах програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства.

 

Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи):

 1. Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, організації проведення публічних консультацій з громадськістю.
 2. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку району, зокрема, залучення їх до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно значущих послугах.
 3. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці, зокрема, проведення просвітницьких заходів з питань взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами влади.
 4. Підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства на впровадження ініціатив самоорганізації громадян.
 5. Сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію.
 6. Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства, зокрема, реалізація заходів, спрямованих на підвищення громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через різні форми демократії.

 

Фінансова підтримка з районного бюджету надається інститутам громадянського суспільства з наступних видів діяльності, спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань Конкурсу:

 1. Громадські слухання, публічні обговорення, тематичні конференції, інтернет-конференції, круглі столи, тренінги, збори, флешмоби, навчальні семінари, форуми тощо.
 2. Випуск довідників, брошур, інформаційних листівок тощо.
 3. Розроблення та тиражування методичних матеріалів, програмного забезпечення.

 

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

 1. Відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу.
 2. Реалізація програми (проекту, заходу) повинна здійснюватися на території Березнівського району.
 3. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.
 4. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
 5. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
 6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

 

Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства повинні подати конкурсну пропозицію, яка містить:

 1. Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності).
 2. Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.
 3. 3. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).
 4. 4. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема, досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою у друкованій та електронній формі.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

 

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі в Конкурсі, становить 5,0 тис. грн.

 

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту становить 85 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу).

 

Інститути громадянського суспільства беруть участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше як 15 відсотків необхідного обсягу фінансування.

 

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутами громадянського суспільства, які визнані переможцями Конкурсу та отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

 

До участі у Конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі коли:

 1. Інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах.
 2. 2.Інститут громадянського суспільства зареєстрований в установленому порядку, однак, здійснює свою діяльність менше ніж шість місяців до дати оголошення проведення Конкурсу.
 3. 3.Інститут громадянського суспільства відмовився від участі в Конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа.
 4. 4.Інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення.
 5. 5.Конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі.
 6. 6.Установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом двох попередніх бюджетних періодів із застосуванням заходів впливу за таке порушення (крім попередження).

 

Прийом конкурсної пропозиції здійснюється відділом з питань організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації щодня (крім вихідних і святкових днів) з 9.00 до 13.00 год. та з 14.00 до 17.00 год. (м. Березне, вул. Київська, 6, каб. 14, тел. 5-39-68, e-mail: pr@brrda.gov.ua (з позначкою “районний конкурс проектів”).

Кінцевий термін подачі документів - 22 квітня 2019 року.

Строк проведення Конкурсу - ІІ квартал 2019 року.

 

Рішення конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету щодо переможців Конкурсу буде оприлюднене на веб-сайті Березнівської райдержадміністрації (http://www.brrda.gov.ua) у розділі “Громадянське суспільство та влада”, підрозділі “Консультації з громадськістю”, рубриці Конкурс проектів” та на сторінках у соціальних мережах протягом трьох робочих днів з дня його винесення.

 

Зразок заяви для участі в районному Конкурсі та додатків до неї розміщено на веб-сайті районної державної адміністрації у розділі “Громадянське суспільство та влада”, підрозділі “Консультації з громадськістю”, рубриці Конкурс проектів” (http://brrda.gov.ua/konsultaciyi-z-gromadskistyu/konkurs-proektiv/)