АНОНСИ

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2018 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету

Березнівська райдержадміністрація оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких у 2018 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету (далі - Конкурс).

Проведення Конкурсу здійснюється у рамках виконання Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Березнівському районі на 2017 - 2021 роки, схваленої розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 січня 2017 року № 24 та затвердженої рішенням районної ради від 26 травня 2017 року № 280, відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 194), з метою забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються для підтримки на конкурсних засадах програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства.

Перелік пріоритетних завдань, на розв’язання яких мають бути спрямовані програми (проекти, заходи):

1. Забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, зокрема, організації проведення публічних консультацій з громадськістю.

2. Стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку району, зокрема, залучення їх до оцінки потреб громадян у соціальних та інших суспільно значущих послугах.

3. Створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці, зокрема, проведення просвітницьких заходів з питань взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами влади.

4. Підвищення спроможності інститутів громадянського суспільства на впровадження ініціатив самоорганізації громадян.

5. Сприяння встановленню максимальної відкритості, прозорості та підзвітності суспільству органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, запровадження громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, посилення впливу інститутів громадянського суспільства на прийняття управлінських рішень та їх реалізацію.

6. Створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства, зокрема, реалізація заходів, спрямованих на підвищення громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав та вираження інтересів через різні форми демократії.

Граничний обсяг фінансуванняза рахунок бюджетних коштів однієї програми (проекту, заходу), що подається для участі в Конкурсі, становить 5,0 тис. грн.

 

Максимально можливий обсяг бюджетного фінансування проекту становить 75 відсотків від загальної суми кошторису витрат на реалізацію програми (проекту, заходу).

 

Інститути громадянського суспільстваберуть участь у співфінансуванні програми (проекту, заходу) в розмірі не менше як 25 відсотків необхідного обсягу фінансування.

Внесок для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) може здійснюватися інститутами громадянського суспільства, які визнані переможцями Конкурсу та отримали фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів, як матеріальні чи нематеріальні ресурси, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

 

Фінансова підтримка з районного бюджету надається інститутам громадянського суспільства з наступних видів діяльності проведення, спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань Конкурсу:

1) громадських слухань, публічних обговорень, тематичних конференцій, інтернет-конференцій, круглих столів, тренінгів, зборів, флешмобів, навчальних семінарів, форумів тощо;

2) випуск довідників, брошур, інформаційних листівок тощо;

3) розроблення та тиражування методичних матеріалів, програмного забезпечення.

 

Для участі в Конкурсі інститути громадянського суспільства повинні подати конкурсну пропозицію, яка містить:

1. Заяву про участь у конкурсі, складену за формою, що затверджена організатором конкурсу, із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви програми (проекту, заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим печаткою інституту (у разі наявності).

2. Копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності).

3. Копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення Конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної пропозиції) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

4. Опис програми (проекту, заходу) та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу. Опис програми (проекту, заходу) повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) інші інститути громадянського суспільства, способи інформування громадськості про хід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування.

5. Листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

6. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема, досвід виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення.

Конкурсна пропозиція складається державною мовою у друкованій та електронній формі.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, несе учасник Конкурсу.

 

До участі у Конкурсі не допускаютьсяінститути громадянського суспільствау разі коли:

1) інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;

2) інститут громадянського суспільства зареєстрований в установленому порядку, однак, здійснює свою діяльність менше ніж два роки до дати оголошення проведення Конкурсу;

3) інститут громадянського суспільства відмовився від участі в Конкурсі шляхом надсилання його організаторові офіційного листа;

4) інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;

5) конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого організатором строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;

6) установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства протягом одного або двох попередніх бюджетних періодів.

Конкурсні пропозиції оцінюватимуться за такими критеріями:

1. Відповідність запланованих заходів пріоритетним завданням, зазначеним в оголошенні про проведення конкурсу.

2. Реалізація програми (проекту, заходу) повинна здійснюватися на території Березнівського району.

3. Відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті.

4. Реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

5. Очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу).

6. Рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.

Прийом конкурсної пропозиції здійснюється відділом з питань організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації щодня (крім вихідних і святкових днів) з 9.00 до 13.00 год. та з 14.00 до 17.00 год. (м. Березне, вул. Київська, 6, каб. 14, тел. 5-39-68, e-mail: pr@brrda.gov.ua (з позначкою “районний конкурс проектів”).

Кінцевий термін подачі документів - 27 квітня 2018 року.

Сторк проведення Конкурсу - ІІ квартал 2018 року.

Рішення конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету щодо переможців Конкурсу буде оприлюднено на сайті Березнівської райдержадміністрації (http://www.brrda.gov.ua) у розділі “Громадянське суспільство та влада”,підрозділі“Консультації з громадськістю”, рубриці Конкурс проектів” та на сторінках у соціальних мережах протягом трьох робочих днів з дня його винесення.

Зразок заяви для участі в районномуКонкурсі та додатків до неї розміщено на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації у розділі “Громадянське суспільство та влада”,підрозділі“Консультації з громадськістю”, рубриці Конкурс проектів”

http://brrda.gov.ua/konsultaciyi-z-gromadskistyu/konkurs-proektiv/