Адміністративний устрій

Районний центр - м. Березне

55 населених пунктів, в т.ч. : 1 селище міського типу, 53 села, 1 місто

Населені пункти об'єднані в: 23 сільські ради, 1 селищну раду, 1 міську раду

Населення

Загальна чисельність населення станом на 01.01.2016 р. становить 63779 осіб:

міське населення - 15380 осіб, сільське населення - 48393 осіб, густота населення - 37 осіб/км2

Сільське господарство

Спеціалізація району: вирощування зернових культур,

вирощування картоплі, овочів, тваринництво

Промисловість

Спеціалізація району: виробництво харчових продуктів, напоїв,

текстильне виробництво, виробництво сірників, виготовлення виробів із деревини

Туристично-рекреаційний потенціал

Основними туристично-рекреаційними ресурсами району є природні ландшафти та водойми:

Регіональний ландшафтний парк «Надслучанська Швейцарія»,

Березнівський дендрологічний парк, ландшафтний заказник «Соколині гори», геологічний заказник «Маренинсько-Устянські граніти»,

гідрологічна пам'ятка «Більчаківські джерела», геологічний заказник «Полянський»,

загальнозоологічний заказник «Урочище Брище», ботанічні пам'ятки природи місцевого значення: «Вовкова», «Страусине перо»,

«Липа серцелиста», «Гіркокаштан звичайний», «Плющ звичайний», «Насадження сосни чорної», «Насадження сосни Веймутової»,

«Лісове болітце», «Микитина сосна», лісові заказники «Більчаківський», «Остроганський», «Березнівський»,

комплексні пам'ятки природи місцевого значення «Старі дуби», «Болото-блюдце»,

ботанічний заказник місцевого значення «Болото Гало», пам'ятка садово-паркового мистецтва «Зірненський парк», пам'ятка архітектури Губківський замок

Основні соціально-економічні показники

Обсяг реалізованої промислової продукції станом на 01.01.2016 р. - 338,5 млн. грн.

Валова продукція сільського господарства станом на 01.12.2015 р. – 51,7 млн. грн.

Капітальні інвестиції станом на 01.10.2015 р. – 100,6 млн. грн.

Прямі іноземні інвестиції станом на 01.01.2016 р. – 796,7 тис. грн.

Обсяг виконаних будівельних робіт станом на 01.01.2016 р. – 3,9 млн. грн.

Кількість підприємств станом на 01.01.2016 р. – 150 суб'єктів, в т.ч.:

великих – 0, середніх – 15, малих – 135

Кількість фізичних осіб-підприємців – 1513 осіб

Інвестиційні проекти району

Найпріорітетнішими інвестиційними проектами району є:

Встановлення та введення в дію двох ліній з виготовлення сірників на ТОВ «Українська сірникова фабрика»

Добудова складу на ТОВ «Укленко»