Наказ начальника служби у справах дітей райдержадміністрації від 23 січня 2017 року №2-к "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади"

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника служби у справах дітей

Березнівської районної державної адміністрації

від 23.01.2017 №2-к

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби

категорії  «В» - головного спеціаліста служби у справах дітей Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Організовує розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідальними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

2) Надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своєї компетенції практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності, вчинення дітьми правопорушень.

3) Веде облік дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, веде їх особові справи,  проводить обстеження умов проживання та виховання таких дітей, готує відповідні акти, вживає заходів для соціального захисту дітей.

4) Збирає та своєчасно подає для введення  в Єдину інформаційно-аналітичну систему «Діти» інформацію про дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та перебувають на обліку служби.

5) Перевіряє  умови утримання, навчання, виховання дітей у сім’ях, де  батьки (усиновителі) не забезпечують належних умов проживання, навчання та виховання дітей, готує відповідні акти. Вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили дитячу бездоглядність в сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах.

6) Здійснює заходи соціального патронажу щодо дітей, які відбували покарання у місцях позбавлення волі, засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.

7) Проводить профілактичну роботу з дітьми, які систематично самовільно залишають місця постійного проживання; вчинили суспільно небезпечні дії до досягнення віку, з якого настає кримінальна відповідальність; вчинили правопорушення, передбачені статтями 44, 51, 121-127, частинами 1,2 ст.130, ст.173,174,185,190-195 Кодексу України про адміністративні правопорушення; повернулися із загальноосвітньої школи чи професійного училища соціальної реабілітації, центру медико-соціальної реабілітації, амністованих, які відбували покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк; вживали спиртні напої або допустили немедичне вживання наркотичних та запаморочливих засобів; засуджені до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі; зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насилля в сім’ї та їх законними представниками.

8) Організовує діяльність щодо здобуття дітьми шкільного віку повної загальної середньої освіти. Відповідно до компетенції координує діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, батьків щодо повернення до навчання, здобуття кваліфікації дітьми шкільного віку, які припинили навчання.

9) Вживає заходів (при наявності підстав) щодо влаштування  дітей до спеціальних навчально-виховних закладів.

10) У разі необхідності перевіряє умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах, організаціях району усіх форм власності та додержання законодавства про працю дітей спільно з Територіальною державною інспекцією з питань праці в Рівненській області та вживає відповідних заходів у разі виявлення порушень.

11) Розглядає звернення власника, керівника підприємства, установи або організації усіх форм власності та готує висновок щодо надання дозволу на звільнення працівника молодше 18 років.

12) Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, доручень першого заступника, заступників голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації.

13) Готує проекти наказів начальника служби у справах дітей райдержадміністрації, інших нормативних документів служби згідно компетенції.

14) Бере участь у розробленні проектів організаційно-методичних документів згідно компетенції.

15) Бере участь у підготовці та проведенні нарад, конференцій, семінарів та масових заходів, що належать до компетенції служби.

16) Розглядає заяви,скарги, звернення громадян з питань, що належать до його компетенції.

17) Виконує інші доручення та обов’язки, покладені на нього начальником служби у справах дітей районної державної адміністрації.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 3085 грн.;

- надбавка за ранг та вислугу років згідно з чинним законодавством;

- за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення (на період перебування основного працівника у відпустці без зберігання заробітної плати).

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади головного спеціаліста відділу соціальних гарантій за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону  або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнену особову картку встановленого зразка;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній  рік;

Документи приймаються за адресою: 34600, Рівненська область, Березнівський район, м.Березне вул.Київська, 7  до 18 години 15 хвилин 15 лютого 2016 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу:

 21 лютого 2017 року о 10.00 год за адресою: 34600, Рівненська область, Березнівський район, м.Березне, вул.Київська, 7

Прізвище, ім’я та по батькові,

номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Сутуліна Тетяна Валеріївна

+38 (03653) 5-62-41

dity_berezne@bigmir.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1.

Освіта вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Стаж роботи не потребує

3.

Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою

2.

Знання законодавства

1) Конституція України;

2) Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України;

3) Закони України «Про державну службу», «Про запобігання корупції»; «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї»;

4) акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність служби

3.

Професійні знання відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних законів

3.

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання;

3) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати

4.

Командна робота та взаємодія

1) вміння працювати в команді;

2) вміння ефективної координації з іншими

5.

Технічні вміння

1) знання сучасних інформаційних технологій;

2) володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача;

3) досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

4) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

6.

Особистісні компетенції

1) відповідальність і наполегливість;

2) системність та самостійність в роботі;

3) навики роботи з різними категоріями осіб;

4) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

 

 

Начальник служби                                                                                                   М.Дричук