Дата: 23.11.2017

Служба у справах дітей Березнівської районної державної адміністрації повідомляє про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” - головного спеціаліста служби у справах дітей Березнівської райдержадміністрації. 

З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись також на офіційному Web-сайті Національного агентства України з питань державної служби (guds.gov.ua). 

Наказ від 22 листопада 2017 року №47-к "Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії "В" в службі у справах дітей Березнівській райдержадміністрації".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника служби у справах дітей

Березнівської районної державної адміністрації

від 22.11.2017 № 47-к

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  державної служби категорії  «В» - головного спеціаліста

служби у справах дітей Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, уповноваженим підрозділом органу Національної поліції, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності заходи (в тому числі рейди) щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу безпритульність та бездоглядність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2. Надає місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу стосовно питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення дітьми правопорушень.

3.Бере участь у судових засіданнях при розгляді судом справ, які стосуються прав та інтересів дітей.

4.Перевіряє стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах району.

5.Проводить профілактичні бесіди з дітьми, запрошує для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб до служби у справах дітей з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності, вчинення правопорушень, подає пропозиції щодо заходів з їх усунення.

6.Організовує роботу та бере участь у засіданнях районної комісії з питань захисту прав дитини та готує протоколи засідань районної комісії з питань захисту прав дитини.

7.Надає консультації громадянам з питань підготовки необхідних документів щодо надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

8.Складає висновок про надання дозволу на вчинення правочинів щодо майна, право власності на яке або право користування яким має дитина.

9. Вивчає питання та складає висновок щодо участі у вихованні дитини одного із батьків, що проживає окремо від дитини у разі виникнення спору між батьками. 

10.З’ясовує обставини та складає висновок про визначення місця проживання дитини під час розв'язання спору, що виник між батьками.

11.Надає консультації громадянам, органам виконавчої влади з питань підготовки необхідних документів щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дітей без позбавлення батьківських прав, поновлення у батьківських правах та поверненні відібраних дітей.

12.Проводить обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей в сім'ях, де батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків, або виконують їх неналежним чином, складає відповідні акти.

13.Готує проекти нормативно-правових актів, які подаються на державну реєстрацію.

14.Готує проекти угод про співробітництво з установами, жіночими, дитячими, молодіжними та іншими об’єднаннями громадян і благодійними організаціями.

15.Відповідно до компетенції розглядає заяви, скарги органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян з приводу порушених прав та інтересів дітей.

16.Готує проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, доручень першого заступника, заступника голови районної державної адміністрації, керівника апарату районної державної адміністрації відповідно до своєї компетенції.

17.Готує проекти наказів начальника служби у справах дітей райдержадміністрації, інших нормативних документів служби відповідно до компетенції.

18.Бере участь у розробленні проектів організаційно-методичних документів відповідно до компетенції.

19.Бере участь у підготовці та проведенні нарад, конференцій, семінарів та масових заходів, відповідно до його компетенції.

20.Розглядає звернення громадян з питань, відповідно до компетенції.

21.Проводить перевірку здійснення виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад делегованих повноважень з питань, відповідно до його компетенції.

22.Виконує інші доручення та обов’язки, покладені на нього начальником служби у справах дітей районної державної адміністрації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 3200 грн., надбавки, доплати та премії встановлюються відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення (на період перебування основного працівника у відпустці по догляду за дитиною).

Перелік документів, необхідних для участі у конкурсі, та строк їх подання

 

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади головного спеціаліста служби у справах дітей райдержадміністрації за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 648), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заяви, зазначені у підпунктах 2 і 3 цього пункту, пишуться власноручно.

Під час створення електронних документів, які подаються для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, накладається електронний цифровий підпис кандидата.

Строк подання документів для участі у конкурсі – до 18 години 15 хвилин 11 грудня 2017 року включно.

Документи приймаються за адресою:  Служба у справах дітей Березнівської районної державної адміністрації, вул. Київська, 7, м. Березне, 34600

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

14 грудня 2017 року о 10.00 год за адресою: вул.Київська,7, м.Березне, Березнівський район, Рівненська область, 34600.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Тимофіїв Олена Владиславівна

(03653) 5-62-41

dity_berezne@bigmir.net

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2.

Досвід роботи

не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

Вміння працювати з інформацією

2.

Командна робота та взаємодія

Вміння ефективної координації з іншими

3.

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватись

4.

Технічні вміння

Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення

5.

Особистісні компетенції

Відповідальність, системність і самостійність в роботі

Професійні знання

Вимога

 

Компоненти вимоги

 

1.

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»,

Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Кодексу законів про працю України;

2) Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України;

3) Закони України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про охорону дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї»;

4) акти Президента України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність служби