Оновлено: 08.08.2019

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутися:

усно: +38 (0253) 5-36-61;

письмово: 34600, Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 6;

особисто: м. Березне, вул.Київська, 6, каб. 11;

факсом: +38 (0253) 5-36-61;  електронною поштою:  dostup@brrda.gov.ua

Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами, чи їх копіями - м. Березне, вул.Київська, 6, каб. 11.

Тел. для довідок: +38 (0253) 5-36-61.

Відповідальний підрозділ за реєстрацію вхідної та вихідної інформації:

відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації

м.Березне, вул. Київська, 6, телефон: +38 (03653) 5-36-61, e-mail: dostup@brrda.gov.uaskargy@brrda.gov.ua

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації""

Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України"

Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання системи обліку публічної інформації

Розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації "Про забезпечення доступу до публічної інформації в облдержадміністрації"

Розпорядження голови райдержадміністрації від 23 січня 2018 року №23 "Про забезпечення доступу до публічної інформації в Березнівській районній державній адміністрації"

 Норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

Розпорядження голови райдержадміністрації від 02 січня 2013 року №3 "Про систему обліку публічної інформації в апараті Березнівської райдержадміністрації" 

 Система обліку публічної інформації

 Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

 Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти райдержадміністрації

 

 Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови, першого заступника голови, заступника голови райдержадміністрації, а також керівників структурних підрозділів райдержадміністрації

 

 Інформація про структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності районної державної адміністрації

 

 Інформація про основні функції структурних підрозділів райдержадміністрації

 

 Перелік та умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією

 

 Плани роботи райдержадміністрації з питань діяльності органів виконавчої влади

 

 Інформація про фінансові ресурси, головним розпорядником та розпорядником яких є райдержадміністрація

 

 Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, інші акти, що підлягають обговоренню

 

 Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації

 

 Інформації про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

 

 Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб райдержадміністрації з питань надання публічної інформації

 

 Розпорядження голови райдержадміністрації

 

 Порядок подання в районну державну адміністрацію запиту на інформацію

 

 Інформація про систему обліку та види документів, якими володіє райдержадміністрація /реєстр публічної інформації

 

 Інформація про розміщення та номери кабінетів районної державної адміністрації, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки для подання у письмовому вигляді інформаційного запиту, ел. адреса, контактні телефони для подання запиту

 

 Щомісячні звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію / звернень

 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації

 

 Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад

 

 Графік прийому громадян керівництвом райдержадміністрації 

 Перелік відомостей, що становлять службову інформацію

 Відповідальний підрозділ за реєстрацію вхідної та вихідної інформації: відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, телефон: +38 (03653) 5-36-61

 Проекти рішень Березнівської районної ради

 Рішення Березнівської районної ради