Оновлено: 24.01.2018

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної

державної адміністрації

_23.01.2018_№_23_

 

ПЕРЕЛІК

посадових осіб, які організовують доступ до публічної інформації,

що знаходиться у володінні Березнівської районної державної адміністрації 

пор.

Завдання

Прізвище, ім’я, по батькові

1

2

3

1

Організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, розпорядником якої є райдержадміністрація. Контролює роботу щодо реєстрації, обліку, розгляду, опрацювання запитів, що надходять до районної державної адміністрації, дотримання термінів надання на них відповідей, функціонування системи обліку публічної інформації, яка є у володінні районної державної адміністрації, надає консультації та роз'яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації.

Відповідає за надання відомостей до системи обліку публічної інформації, яка є у володінні районної державної адміністрації, відповідно до пунктів 7, 8 постанови Кабінет Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації»

Василець

Надія Михайлівна,

начальник відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації –  відповідальний за організацію забезпечення доступу до публічної інформації райдержадміністрації

2

Відповідає за роботу із запитами, що надходять до районної державної адміністрації: реєструє запити, веде їх облік, надсилає запити із вчиненою резолюцією до виконавців та відповіді запитувачам, готує відповідні звіти, інформації, що стосуються роботи із запитами на інформацію, подає на оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації інформацію, зазначену у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Бернацька

Інна Миколаївна,

головний спеціаліст відділу діловодства та контролю апарату райдержадміністрації –  відповідальний за роботу із запитами, що надходять до районної державної адміністрації

3

Відповідає за надання консультацій структурним підрозділам під час підготовки проектів відповідей на запити, що надходять до районної державної адміністрації, правової допомоги в ідентифікації документа як запиту, що підпадає під дію Закону України «Про доступ до публічної інформації», роз'яснює порядок застосування законодавства України про доступ до публічної інформації

Ткач

Оксана Миколаївна,

начальник юридичного відділу апарату райдержадміністрації

4

Відповідає за розміщення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації поданої інформації щодо реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації», оприлюднення в офіційних друкованих виданнях інформації, зазначеної у статті 15 цього Закону та отримання запитів, що надходять до районної державної адміністрації за допомогою електронної пошти

Лесюк

Роман Романович,

начальник відділу з питань організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

 

 

Керівник апарату адміністрації                                                                                                            Н. Селях