Легалізація зайнятості населення

9/11
2017

Важливою проблемою сьогодні є легалізація зайнятості населення та заробітної плати. Саме тому надважливим є завдання повернути втрачені ресурси в економіку держави, що дасть можливість збільшити доходи громадян.

Значна частина роботодавців усвідомлюють важливість цієї проблеми і працюють у законодавчому полі. Але є й такі, які намагаються отримати якомога більший прибуток, ухиляються від сплати податків, використовуючи працю громадян без належного оформлення трудових відносин.

Нелегальна заробітна плата зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів,  а головне, така зарплата послаблює соціальний захист працівників. Працівник,  який отримує заробітну плату в «конверті», є повністю беззахисним перед роботодавцем. Використовуючи працю людей без належного оформлення документів, роботодавці порушують Кодекс Законів про працю України.

Відсутність легалізації трудових відносин – це відсутність  соціальних гарантій, передбачених для працівників, зокрема:

  • права на відпустку, у т. ч. у зв’язку з вагітністю та пологами;

  • права на оплату листка непрацездатності;

  • права не працювати у вихідний чи святковий день;

  • права на оплату періоду участі в екзаменаційній сесії;

  • права на виплату вихідної допомоги при звільненні з роботи;

  • права на призначення пенсійного забезпечення залежно від страхового стажу;

  • права на збільшений розмір допомоги з безробіття відповідно до заробітку за останнім місцем роботи;

  • права на допомогу у разі отримання травми на виробництві.

Тому питання ліквідації тіньової зайнятості, легалізації робочих місць та виплати заробітної плати перебуває на постійному  контролі районної державної адміністрації. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 06 квітня 2017 року № 107 була створена районна тимчасова комісія з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці, дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

Основними завданнями районної тимчасової комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань, пов'язаних із своєчасною виплатою та погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення;

забезпечення взаємодії правоохоронних та контролюючих органів з метою вжиття заходів впливу до керівників з числа фізичних осіб, які використовують найману працю з порушенням вимог чинного законодавства;

проведення роз’яснювальної роботи серед роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних трудових відносин.

З початку 2017 року проведено 13 засідань районної тимчасової комісії, на яких розглядались питання легалізації виплати заробітної плати та забезпечення мінімальних державних гарантій в оплаті праці.

Робочими групами у січні - жовтні 2017 року обстежено 175 суб’єктів підприємницької діяльності щодо дотримання трудового законодавства в частині використання найманої робочої сили.

Під час проведення обстежень членами робочих груп проводиться роз’яснювальна робота для роботодавців щодо дотримання ними вимог чинного законодавства в частині використання найманої робочої сили та запобігання фактам неофіційних трудових відносин.

Матеріали обстежень направлено до Управління Держпраці у Рівненській області для вжиття заходів реагування.

Тож звертаємось до всіх працівників з рекомендацією не залишатись осторонь від проблеми легалізації своєї праці та відстоювати свої права у роботодавців, вимагати від них укладення договорів, трудових угод, легального оформлення на роботу. Отримання заробітної плати у «конверті», незафіксований  період роботи особливо негативно позначаться на схилі літ, коли постане питання про пенсійне забезпечення.