Начальник юридичного відділу:  Ткач Оксана Миколаївна +38 (03653) 5-36-03

Головні спеціалісти відділу:  

                                                Кирушок Діана Анатоліївна

Основні функції відділу:

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами адміністрації;

організація роботи, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), угод, здійснення заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення майнових прав і законних інтересів адміністрації;

організація претензійної та позовної роботи, захист прав і законних інтересів адміністрації в судових органах.