Начальник відділу - головний бухгалтер:  Савчук Марина Миколаївна +38 (03653) 5-39-81

Головний спеціаліст відділу: Черниш Оксана Василівна

Електронна пошта:  marinasavchuk81@gmail.com

Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації (надалі – відділ) створений для ведення бухгалтерського обліку кошторисів видатків апарату, а також інших відділів, секторів, управлінь районної державної адміністрації та для фінансово-господарського забезпечення роботи по здійсненню повноважень і функцій районної державної адміністрації.

Основними функціями відділу є:

складання кошторисів видатків установ, що обслуговуються відділом, облік змін, що вносяться до кошторисів видатків на протязі року;

складання штатного розпису, внесення змін до нього і доповнень;

ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

нарахування і виплата в установлені строки заробітної плати працівникам, правильне утримання податків та своєчасне перерахування утриманих сум до відповідних бюджетів;

своєчасне проведення розрахунків з бюджетом, Пенсійним та іншими фондами, організаціями, установами та підзвітними особами;

здійснення постійного контролю за додержанням режиму економії.