Начальник відділу:  Василець Надія Михайлівна +38 (03653) 5-36-61

                                     dostup@brrda.gov.ua

                                     skargy@brrda.gov.ua

Головні спеціалісти відділу:  Бернацька Інна Миколаївна 

                                                  kontrol@brrda.gov.ua

                                                Лесюк Роман Романович +38 (03653) 5-53-66 

                                                 rlesiuk@ukr.net


Основними завданнями відділу є:                

забезпечення єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації;

здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, дорученнями заступників голів обласної та районної державних адміністрацій, листами, планами заходів  обласної та районної державних адміністрацій;

організаційне забезпечення діяльності керівництва районної державної адміністрації;

здійснення контролю за виконанням виконавчими комітетами сільських, селищної,  міської  рад  делегованих  повноважень  органів  виконавчої   влади;

забезпечення реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації, що була отримана  або створена в процесі  виконання райдержадміністрацією завдань, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  райдержадміністрації;            

організація в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, облік, систематизація запитів на інформацію, які надходять до райдержадміністрації;

організація роботи з документами з грифом «Для службового користування».