Начальник відділу:  Василець Надія Михайлівна +38 (03653) 5-36-61

Головні спеціалісти відділу: Дроженець Юлія Юріївна 

                                                Бернацька Інна Миколаївна 

                                                Колесник Ольга Миколаївна +38 (03653) 5-35-82

Електронна пошта:  dostup@brrda.gov.uaskargy@brrda.gov.ua, kontrol@brrda.gov.ua

Основними завданнями відділу є:                                       

забезпечення єдиної системи діловодства в апараті райдержадміністрації;

здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями і дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, дорученнями заступників голів обласної та районної державних адміністрацій, листами, планами заходів обласної та районної державних адміністрацій;

забезпечення контролю за виконанням вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших нормативно-правових актів з питань роботи із зверненнями громадян структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчими комітетами сільських, селищної, міської рад;

здійснення контролю за розглядом звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад;

забезпечення реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання райдержадміністрацією завдань, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні райдержадміністрації;

організація в установленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, облік, систематизація запитів на інформацію, які надходять до райдержадміністрації;

організація роботи з документами з грифом «Для службового користування».