Завідувач сектору:  Федорова Тетяна Андріївна +38 (03653) 5-44-07

Головний спеціаліст сектору:  Боровець Тетяна Василівна

Електронна пошта:  kadry@brrda.gov.ua

Основними завданнами сектору є:

реалізація державної політики з питань управління персоналом у державному органі;

забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

забезпечення організаційного розвитку державного органу;

добір персоналу державного органу;

прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у підпорядкованих територіальних органах;

документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.