Дата: 03.03.2020

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Березнівської районної

державної адміністрації

_03.03.2020_№_16-к_

 

Р О З П О Д І Л

функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації

 

Голова районної державної адміністраціїОчолює районну державну адміністрацію, здійснює керівництво її діяльністю. Несе відповідальність за виконання покладених на райдержадміністрацію завдань та здійснення її повноважень.

Представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

Забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня.

Формує склад та визначає структуру райдержадміністрації.

Затверджує Регламент райдержадміністрації.

Призначає на посади і звільняє з посад свого заступника, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації (зі статусом юридичних осіб публічного права) відповідно до статей 10 та 11 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Призначає на посаду і звільняє з посади керівника апарату райдержадміністрації.

Затверджує положення про апарат райдержадміністрації та положення про структурні підрозділи райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права.

Надає відпустки своєму заступнику, керівнику апарату райдержадміністрації, керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права.

Приймає рішення щодо відрядження свого заступника, керівника апарату райдержадміністрації, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації зі статусом юридичних осіб публічного права.

Спрямовує і координує діяльність заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації, керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі.

Утворює для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання, функції та персональний склад.

Інформує обласну державну адміністрацію та населення про суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне становище в районі, про стан виконання повноважень, покладених на районну державну адміністрацію.

Організовує в установленому порядку складання проектів бюджету та програм соціально-економічного розвитку району, подає їх на розгляд Березнівській районній раді, організовує виконання бюджету і затверджених радою програм, звітує перед нею про їх виконання.

У межах затверджених бюджетів виступає розпорядником коштів райдержадміністрації, використовуючи їх лише за цільовим призначенням.

У межах, визначених Конституцією і законами України, забезпечує здійснення державного контролю за станом фінансової дисципліни, обліку і звітності, виконання державних контрактів, зобов’язань перед бюджетом.

Погоджує у встановленому порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників не підпорядкованих підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органів виконавчої влади вищого рівня, крім керівників установ, підприємств і організацій Збройних Сил та інших військових формувань України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, а також керівників навчальних закладів, що призначаються на посаду за умовами контракту.

Укладає та розриває контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, або уповноважує на це свого заступника.

Звертається до суду щодо визнання недійсними актів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств (об’єднань), організацій і установ, які обмежують повноваження районної державної адміністрації.

Здійснює заходи, пов’язані з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом населення на території району.

Здійснює державну політику у сфері охорони державної таємниці. Організовує і контролює діяльність режимно-секретних органів.

Відповідає за планування територіальної оборони в районі, підготовку до територіальної оборони сил та засобів, а також об’єктів, що знаходяться на підвідомчій території.

Координує роботу із здійснення заходів щодо охорони громадської безпеки, громадського порядку, боротьби зі злочинністю, в межах повноважень вживає заходів щодо дотримання антикорупційного законодавства, запобігання та виявлення корупції.

Організовує роботу щодо ліквідації наслідків аварій, надзвичайних ситуацій, залучає в установленому порядку до цих робіт підприємства, установи, організації незалежно від форми власності.

Сприяє діяльності аварійно-рятувальних служб за місцем їх дислокації, під час прямування до зон надзвичайних ситуацій і під час ліквідації надзвичайних ситуацій, зокрема у поданні їм необхідних транспортних та інших матеріальних засобів і послуг.

Координує роботу щодо перевірки наявності і утримання в готовності локальних систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій на об'єктах, які підлягають обладнанню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій; наявності і готовності до використання у надзвичайних ситуаціях засобів колективного і індивідуального захисту населення, майна цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку, підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

Вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій у розвиток економіки району.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків.

Організовує роботу щодо проведення адміністративної реформи, реформи адміністративно-територіального устрою, забезпечення державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад в районі.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сфері будівництва, містобудування та архітектури, розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, інженерного захисту територій, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства, енергоефективності, у галузі енергетики, розвитку інфраструктури.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики у сфері містобудування та архітектури.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері промисловості.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики у сфері транспорту та зв’язку.

Організовує роботу із здійснення в районі державної політики щодо розвитку економіки, прискорення економічних реформ, демонополізації, розвитку підприємницької активності у виробничій сфері, здійснення державної регуляторної політики.

Здійснює контроль за формуванням та виконанням місцевих бюджетів, сплатою платежів до бюджету Пенсійного фонду України, своєчасною сплатою податків до державного та місцевого бюджетів.

Проводить особистий прийом громадян, розглядає їх звернення.

На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону забезпечують нормативно-правове регулювання власних і делегованих повноважень, голова райдержадміністрації у межах своїх повноважень видає розпорядження.

У разі відсутності голови райдержадміністрації його функції і повноваження виконує заступник голови райдержадміністрації, а у разі відсутності останнього – керівник апарату райдержадміністрації.

Здійснює інші повноваження, передбачені Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Виконуючи функціональні повноваження, голова райдержадміністрації:

  1. Здійснює керівництво:

фінансовим управлінням райдержадміністрації;

відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації;

відділом фінансово-інформаційного забезпечення апарату райдержадміністрації;

сектором з питань оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації.

  1. Координує діяльність з:

Березнівським відділенням поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області;

Березнівською державною податковою інспекцією Рівненського управління Головного управління Державної податкової служби у Рівненській області;

управлінням Державної казначейської служби України у Березнівському районі Рівненської області;

Березнівським районним сектором Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Рівненській області.

3.Забезпечує зв’язок із:

Березнівським відділом Сарненської місцевої прокуратури.

 

Заступник голови райдержадміністрації

ЖИЛІНСЬКА Ірина Василівна 

Заступник голови райдержадміністрації забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації у відповідних напрямах діяльності, спрямовує, координує та здійснює оперативний контроль за здійсненням повноважень відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо:

виконання вимог Конституції України, законів України, постанов Верховної Ради України, актів та доручень Президента України і Кабінету Міністрів України, реалізації програм Президента України;

виконання розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації та розпоряджень і доручень голови райдержадміністрації;

розроблення програм розвитку галузей і сфер економіки;

контролю, аналізу і оцінки стану економічного та соціального розвитку району у відповідних сферах;

підготовки та реалізації районних програм;

формування та виконання районного бюджету;

підготовки проектів документів;

інших визначених відповідними положеннями повноважень.

Дає доручення керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, керівникам територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади з питань здійснення повноважень райдержадміністрації.

Погоджує відрядження та відпустки керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

Вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо вирішення питань керівних кадрів відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, а також щодо притягнення їх в установленому порядку до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Подає пропозиції до планів роботи райдержадміністрації, інформації про стан справ у галузях господарського комплексу, суспільно-політичну ситуацію та наявні проблеми для узагальнення і підготовки відповідних повідомлень облдержадміністрації.

Відповідає за підготовку питань для розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, нарадах з сільськими, селищним, міським головами, керівниками підприємств, установ, організацій.

Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку територій, зміцненні їх матеріально-фінансової бази.

Забезпечує взаємодію райдержадміністрації з Березнівською районною радою в процесі підготовки та прийняття відповідних документів, розгляду питань.

Бере участь у роботі Березнівської районної ради та її постійних комісій з питань, що належать до сфери відання, колегій, нарадах підпорядкованих структурних підрозділів райдержадміністрації, засіданнях виконавчих комітетів та сесіях місцевих рад, зборах жителів населених пунктів та трудових колективів.

Проводить прийом громадян, забезпечує розгляд їх звернень.

Повертає адресатам листи, документи, звернення, внесені з порушенням установленого порядку.

У межах, визначених Конституцією і законами України, згідно з розподілом функціональних повноважень забезпечує здійснення державного контролю за напрямами, визначеними статтею 16 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Заміщає голову райдержадміністрації на період його відсутності, координує при цьому діяльність керівника апарату райдержадміністрації.

У разі відсутності голови райдержадміністрації затверджує в установленому порядку кошториси, плани асигнувань, штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації.

Організовує роботу щодо реалізації в районі державної політики у сферах розвитку агропромислового комплексу в цілому та його окремих галузей, розроблення і здійснення заходів з гарантування продовольчої безпеки, використання земельних ресурсів, їх захисту та відтворення, розвитку регіонального товарного ринку сільськогосподарської продукції, лісового і водного господарства, зовнішньоекономічної діяльності щодо ринку товарів і послуг агропромислового походження, бере участь у формуванні та реалізації соціальної політики у сільській місцевості.

Координує діяльність відповідних органів щодо розвитку різних форм господарювання, перебудови виробничих відносин на селі, виконання програм продовольчого забезпечення населення.

Забезпечує впровадження нових сучасних механізмів інвестування у сільське господарство, схем забезпечення високопродуктивною технікою, насінням, агротехнологіями.

Організовує роботу щодо:

реалізації цільових комплексних програм розвитку агропромислового комплексу, спрямованих на зростання зайнятості сільського населення у сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм та особистих підсобних господарствах за рахунок нарощування виробництва сільськогосподарської продукції, її первинної переробки і збереження, розвитку мережі малого сільськогосподарського підприємництва, аграрного ринку;

забезпечення державних продовольчих ресурсів зерна, задоволення потреб населення в інших видах продукції рослинництва і тваринництва;

матеріально-технічного і сервісного забезпечення сільських товаровиробників, переробних підприємств, впровадження у виробництво досягнень науки та передових технологій;

а також:

спрямовує діяльність галузей агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв'язків товаровиробників сільського господарства з переробними, сервісними, іншими підприємствами та організаціями;

сприяє місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування у реалізації державної аграрної політики, вирішенні соціальних питань на селі.

Забезпечує розроблення та виконання програм щодо раціонального використання земель, лісів, підвищення родючості ґрунтів.

Сприяє організації ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою.

Здійснює заходи щодо оформлення правовстановлюючих документів на землі, у тому числі за результатами проведення земельних торгів, відповідно до вимог чинного законодавства, координує діяльність землевпорядних органів.

Здійснює контроль за розробленням і реалізацією заходів щодо охорони навколишнього природного середовища.

Забезпечує розроблення районних екологічних програм і вносить в установленому порядку пропозиції щодо обласних екологічних програм.

Погоджує:

правила користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових, інших потреб населення;

пропозиції про обмеження або заборону використання підприємствами питної води у промислових цілях.

Забезпечує реалізацію в районі державної політики з питань природно-сировинних ресурсів та охорони довкілля.

Контролює питання визначення для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Вносить в установленому законом порядку пропозиції про зупинення діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, відшкодування збитків у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил.

Координує і контролює роботу з обліку, збирання, переробки, утилізації та захоронення промислових, побутових, інших відходів, інформування населення про екологічно небезпечні аварії та ситуації, стан довкілля, а також про заходи, що вживаються до його поліпшення.

Надає організаційну допомогу в роботі сільськогосподарським підприємствам, особистим селянським господарствам, фізичним особам-підприємцям, що здійснюють виробництво та переробку рослинної і тваринницької продукції, надають агросервісні послуги.

Підписує договори оренди та купівлі-продажу земельних ділянок у межах повноважень.

Забезпечує розроблення проектів програм економічного і соціального розвитку району, ефективне використання природних і трудових ресурсів, подання в установленому порядку відповідним органам пропозицій до проектів державних цільових програм, довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку відповідних галузей народного господарства, їх фінансово-економічного забезпечення.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісових відносин на території району.

Сприяє залученню на договірних засадах підприємств, установ, організацій до участі в розвитку та створенні нових потужностей для випуску необхідної населенню продукції, створенню спільних підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності, в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями. Вживає заходів до організації виробництва товарів народного споживання у підвідомчій сфері.

Готує пропозиції про доцільність розміщення на території району нових підприємств та інших об'єктів, незалежно від форми власності, створення спеціальних (вільних) економічних зон, зміну статусу і території цих зон.

Готує та реалізовує заходи, зустрічі, пропозиції щодо поліпшення інвестиційного клімату та формування інвестиційних переваг району.

Координує управління державними підприємствами, державним майном, яке не ввійшло до статутних фондів господарських товариств, пакетами акцій акціонерних товариств, що належать державі, державними частками, паями у майні господарських товариств, переданих до сфери управління районної державної адміністрації.

Вносить пропозиції про призначення уповноважених осіб з управління державними частками, паями, акціями підприємств, переданих в управління районної державної адміністрації, здійснює контроль за ефективністю їх роботи.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо корпоратизації та приватизації промислових підприємств державної і комунальної форм власності.

Забезпечує виконання на території району зобов’язань згідно з міжнародними договорами України. Сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, укладенню в установленому законодавством порядку договорів з іноземними партнерами на придбання продукції, виконання робіт або надання послуг за рахунок наявних коштів чи на іншій основі.

Здійснює контроль за реалізацією на території району державної і регіональної цінової політики на споживчому ринку та станом насиченості його основними харчовими продуктами, в тому числі продуктами із державних резервів.

Сприяє зовнішньоекономічним зв’язкам підприємств, установ, організацій, розташованих на території району, незалежно від форм власності, розвитку експортної бази і збільшенню виробництва продукції (робіт, послуг) на експорт.

Реалізує державну політику, спрямовану на розвиток роздрібної та оптової торгівлі, а також торговельно-виробничої сфери (громадське харчування), побутового обслуговування населення.

Здійснює контроль за організацією і якістю обслуговування населення підприємствами торгівлі, громадського харчування і побуту незалежно від форми власності.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо розвитку малого бізнесу.

Здійснює контроль за дотриманням в районі чинного законодавства щодо організації діяльності лісопильних та деревообробних підприємств.

Відповідає за дотримання в районі конкурентного законодавства та реалізацію державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Забезпечує взаємодію з Рівненським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України.

Забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці.

Забезпечує комплексну реалізацію в районі державної політики у сфері праці та зайнятості – створення робочих місць.

Здійснює контроль за станом виплати заробітної плати на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності та дотримання мінімальних державних гарантій з оплати праці.

Забезпечує виконання в районі Законів України «Про адміністративні послуги», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», інших нормативно-правових актів з даних питань.

Координує виконання завдань з будівництва та реконструкції житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету. Організовує виконання будівельними підприємствами інвестиційних проектів у бюджетній сфері. Сприяє нарощуванню обсягів житлового будівництва.

Здійснює контроль за виконанням державних і бюджетних програм з питань: будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла для окремих категорій громадян, реалізації проектів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Розглядає проектну документацію на будівництво захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) та розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі містобудівної документації.

Сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району відповідно до державних норм і стандартів.

Координує діяльність суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини.

Організовує охорону, реставрацію та використання пам'яток архітектури і містобудування, паркових та історико-культурних ландшафтів.

Організовує роботу, пов'язану з прийняттям в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, у порядку, встановленому законодавством.

Координує ведення містобудівного кадастру в районі.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) щодо реформування структури промислового виробництва.

Розробляє та здійснює заходи щодо зростання експортного потенціалу промисловості, стимулювання власного виробництва продукції.

Забезпечує та контролює підготовку і реалізацію програм (заходів) з енергоефективності та щодо реформування житлово-комунального господарства.

Координує роботу щодо визначення та встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг та здійснення контролю за їх дотриманням.

Реалізовує державну політику щодо енергопостачання та енергозбереження. У межах своїх повноважень забезпечує здійснення заходів щодо підвищення надійності електропостачання, формування економічно обґрунтованих тарифів на енергоносії.

Сприяє впровадженню технологій з використання місцевих альтернативних видів палива.

Організовує проведення робіт щодо газифікації та електрифікації населених пунктів району.

Координує процеси будівництва та експлуатації доріг в районі.

Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами і організаціями житлово-комунального господарства незалежно від форми власності, а також за технічним станом, використанням і утриманням житла, діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб.

Організовує роботу з атестації об'єктів, сертифікації продукції, робіт і послуг підприємств та організацій житлово-комунального господарства.

Сприяє залученню у порядку, визначеному законодавством, підприємств, установ і організацій до участі в розвитку житлово-комунального господарства.

Забезпечує реалізацію державної політики у питаннях діяльності товариств (об’єднань) власників квартир (будинків).

Координує роботу підприємств транспорту та приватних перевізників щодо надання жителям населених пунктів якісних послуг.

Згідно з чинним законодавством вирішує питання відкриття і роботи автозаправних та автобусних станцій.

Координує роботу підприємств зв’язку з питань забезпечення потреб населення у послугах зв’язку.

Забезпечує виконання законодавства про військовий обов’язок посадовими особами та громадянами, підприємствами, установами і організаціями району.

Сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу.Організовує роботу щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації на території району.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства щодо міграції.Забезпечує в межах своїх повноважень виконання актів законодавства з питань громадянства, пов'язаних з перебуванням іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам та підрозділам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у додержанні правил паспортної системи.

Контролює дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших актів законодавства з цих питань.

Надає організаційну допомогу адміністративним комісіям, створеним при виконавчих комітетах місцевих рад.

Вирішує питання щодо інформатизації району з урахуванням найновіших досягнень та технологічних рішень.

Забезпечує створення належних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства в районі, участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики.

Впроваджує ефективні механізми комунікацій з інститутами громадянського суспільства.

Подає голові районної державної адміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики. Надає організаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики.

Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в районі. Узагальнює відомості щодо громадської думки та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків, прийнятих соціальних та політичних рішень. Аналізує, узагальнює та прогнозує розвиток ситуації в інформаційному просторі.

Відповідає за реагування на критику, оприлюднену у засобах масової інформації, забезпечує об’єктивний розгляд і вжиття заходів щодо розв'язання порушених проблем.

Здійснює моніторинг діяльності політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади з політичними партіями і громадськими організаціями у частині проведення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадянського суспільства.

Організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань внутрішньої політики. За дорученням голови райдержадміністрації дає громадянам роз’яснення щодо цих розпоряджень.

Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.

Координує здійснення заходів щодо організації правового інформування і виховання населення району.

Забезпечує в межах своїх повноважень виконання законодавства:щодо національних меншин;про свободу думки і слова, світогляду і віросповідання, свободу совісті;

щодо всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, створення умов для розвитку мов інших національностей.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі освіти.

Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів освіти та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу щодо здійснення в районі державної політики в галузі охорони здоров'я.

Координує керівництво роботою закладів охорони здоров'я, розроблення заходів щодо поліпшення медичного обслуговування населення.

Забезпечує вжиття заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям, епізоотіям та їх ліквідації.

Здійснює розроблення прогнозів розвитку мережі закладів охорони здоров'я та вносить пропозиції з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Організовує роботу з реалізації державної політики в галузі культури, мистецтва і туризму, сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі закладів культури.

Контролює роботу культурно-дозвіллєвих комплексів на території району.

Організовує роботу у сфері туризму.

Сприяє реалізації в районі державної політики в галузі фізичної культури і спорту, молодіжної політики. Забезпечує розроблення прогнозів розвитку мережі цих закладів та внесення пропозицій з цих питань до проектів програм соціально-економічного розвитку.

Координує реалізацію в районі заходів у сфері поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.

Координує відзначення в районі державних свят, знаменних і пам'ятних подій.

Організовує в районі реалізацію державної політики у сфері соціального забезпечення та соціального захисту соціально незахищених громадян - пенсіонерів, осіб з інвалідістю, одиноких непрацездатних, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа, одиноких матерів, багатодітних сімей, інших громадян, які внаслідок недостатньої матеріальної забезпеченості потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави. Здійснює контроль за виконанням законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади  з цих питань.

Забезпечує здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення житлових та матеріально-побутових умов осіб з інвалідністю, ветеранів війни і праці, звільнених у запас військовослужбовців, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, літніх громадян, які потребують обслуговування вдома, дітей, які залишилися без піклування батьків.

Забезпечує розроблення і виконання програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян та всебічний розвиток їх обслуговування.

Контролює розроблення та виконання перспективних та поточних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

Координує визначення для підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, квоти робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, інших категорій осіб, які згідно із законодавством потребують соціального захисту.

Координує роботу відповідних органів виконавчої влади, пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо розміщення, працевлаштування, соціально-побутового і медичного обслуговування біженців, осіб, які переселилися в район з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, депортованих осіб, а також щодо дотримання прав і законних інтересів засуджених та осіб, звільнених від відбування покарання.

Забезпечує реалізацію державної політики щодо дитячих організацій.

Забезпечує вирішення питань щодо встановлення опіки і піклування, створення передбачених законодавством умов для виховання та/або влаштування дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, щодо захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей, а також вжиття інших заходів щодо соціального захисту дітей.

Організовує роботу із забезпечення соціальної адаптації демобілізованих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, надання допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції.

Регулює вирішення питань щодо гуманітарної допомоги.

Здійснює контроль за організацією і якістю харчування вихованців у дошкільних, учнів та студентів у навчальних закладах району.

Забезпечує реалізацію державної політики у сфері пенсійного забезпечення.

Забезпечує контроль за укладанням та виконанням колективних договорів.

Забезпечує здійснення державної політики у сфері ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і захисту населення від їх впливу на території району.

Організовує видачу посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Затверджує списки осіб, які направляються на санаторно-курортне лікування та оздоровлення.

Забезпечує та організовує у межах повноважень висвітлення діяльності райдержадміністрації на її офіційному веб-сайті та у засобах масової інформації.

Забезпечує реалізацію державної політики у галузі архівної справи та діловодства на території району.

Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим розпорядженням.

Виконуючи функціональні повноваження, заступник голови райдержадміністрації:

  1. Здійснює керівництво:

управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації;

відділом економічного розвитку та природних ресурсів райдержадміністрації;

відділом «Центр надання адміністративних послуг» райдержадміністрації;

відділом з питань цивільного захисту населення, містобудування, житлово-комунального господарства та інфраструктури райдержадміністрації.

відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

відділом культури райдержадміністрації;

архівним відділом райдержадміністрації;

службою у справах дітей райдержадміністрації.

  1. Координує діяльність з:

фінансовим управлінням райдержадміністрації;

сектором з питань оборонно-мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами райдержадміністрації;

Березнівським районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

Відділом у Березнівському районі Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області;

Березніським районним управлінням Головного управлінням Держпродспоживслужби в Рівненській області;

Березнівським відділом обслуговування громадян (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області;

Березнівською районною філією Рівненського обласного центру зайнятості;

Березнівським районним сектором управління Державної міграційної служби України в Рівненській області;

Березнівським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки;

Березнівською районною організацією Товариства сприяння обороні України;

Державними підприємствами: «Соснівське лісове господарство», «Березнівське лісове господарство», «Зірненський спиртовий завод»;

Березнівською експлуатаційною дільницею Рівненського міжрайонного управління водного господарства;

філією «Березнівський райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор» ПАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»;

комунальними підприємствами Березнівської районної ради;

Березнівським управлінням по експлуатації газового господарства ПАТ «Рівнегаз»;

Березнівським РЕМ ПАТ «Рівнеобленерго»;

відділенням поштового зв’язку Березне Центру поштового зв’язку № 4 м. Костопіль Рівненської дирекції ПАТ «Укрпошта»;

станційно-лінійною дільницею № 2 м. Березне комбінованого центру телекомунікацій № 122 м. Рівне Рівненської філії ПАТ «Укртелеком»;

підприємствами переробної та харчової промисловості;

промисловими та будівельними підприємствами;

автозаправними та автобусними станціями, залізничною станцією у с. Малинськ;

сільськогосподарськими підприємствами, кооперативами та фермерськими господарствами;

банками, страховими компаніями, кредитними спілками.

Березнівською районною організацією Товариства Червоного Хреста України;

Державними професійно-технічними навчальними закладами: «Соснівський професійний ліцей», «Березнівське вище професійне училище»;

ТОВ Західноукраїнський коледж «Полісся»;

Надслучанським інститутом Національного університету водного господарства та природокористування;

Березнівським лісотехнічним коледжем Національного університету водного господарства та природокористування;

Березнівським районним лабораторним відділенням Костопільського міжрайонного відділу Державної установи «Рівненський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

комунальним закладом «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» Березнівської районної ради;

аптечними та лікувальними закладами району;

ветеранськими організаціями;

профспілковими організаціями;

волонтерськими організаціями;

громадськими організаціями;

релігійними організаціями.

 

Керівник апарату райдержадміністрації

Очолює, здійснює керівництво діяльністю апарату райдержадміністрації та організовує його роботу з питань правового, кадрового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності райдержадміністрації.

Забезпечує підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції апарату райдержадміністрації, систематичний контроль за виконанням актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та розпоряджень голови райдержадміністрації.

Інформує голову районної державної адміністрації про стан виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення громадян, народних депутатів України, депутатів місцевих рад структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Координує роботу структурних підрозділів і посадових осіб апарату райдержадміністрації, забезпечує виконання доручень голови райдержадміністрації, контроль за реалізацією яких покладається на апарат райдержадміністрації або його структурні підрозділи.

Забезпечує у межах своїх повноважень взаємодію з структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчим апаратом Березнівської районної ради, органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу функціональних повноважень керівництва районної державної адміністрації.

Забезпечує контроль за дотриманням вимог Закону України «Про державну службу», інших актів законодавства з цих питань.

Здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), зокрема:

організовує планування роботи з персоналом державного органу, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог чинного законодавства;

забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б" і "В", звільняє з таких посад відповідно до вказаного вище Закону;

присвоює ранги державним службовцям, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців;

здійснює планування навчання персоналу з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до вказаного вище Закону;

здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни;

розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

виконує функції роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями;

створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення.

Затверджує положення про структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), посадові інструкції працівників структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Надає відпустки працівникам апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права), затверджує графік відпусток працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Приймає рішення щодо відрядження працівників апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).

Забезпечує взаємодію з комунальним навчальним закладом «Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій» з питань підвищення кваліфікації державних службовців.

За дорученням голови райдержадміністрації забезпечує підготовку у встановленому порядку документів щодо погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Організовує підготовку регламенту районної державної адміністрації, правил внутрішнього трудового розпорядку, проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших документів з питань, віднесених до компетенції апарату райдержадміністрації.

Візує всі проекти розпоряджень і подає на розгляд голові райдержадміністрації.

Забезпечує реалізацію заходів щодо управління архівною справою та діловодством в апараті райдержадміністрації.

Організовує доведення розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації до виконавців, відповідає за стан діловодства, обліку і звітності.

Здійснює керівництво відповідними колегіальними, консультативними та допоміжними органами (комісіями, радами тощо), що визначається окремими розпорядженнями голови райдержадміністрації.

Забезпечує координацію роботи щодо підготовки засідань колегії райдержадміністрації, нарад за участю голови райдержадміністрації, проектів програм робочих поїздок в район вищих посадових осіб держави та області.

Забезпечує організацію бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну. Підписує фінансові та бухгалтерські документи апарату райдержадміністрації.

Забезпечує опрацювання та подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи районної державної адміністрації, здійснення контролю за їх виконанням.

Спрямовує, координує та контролює роботу щодо організаційної підтримки, забезпечення взаємодії місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення і ведення Державного реєстру виборців, виконання рішень розпорядника Державного реєстру виборців.

Забезпечує проведення правової експертизи проектів розпоряджень, доручень голови райдержадміністрації, дотримання вимог чинного законодавства під час їх підготовки.

За дорученням голови райдержадміністрації створює робочі групи та комісії із залученням спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації для вивчення питань і підготовки пропозицій з проблем, які підлягають розгляду при голові райдержадміністрації.

Забезпечує дотримання законодавства щодо розгляду звернень громадян в районній державній адміністрації, контролює стан цієї роботи в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях.

Забезпечує взаємодію з Рівненським обласним контактним центром щодо забезпечення оперативного розгляду органами виконавчої влади звернень, що подаються громадянами, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями, органами місцевого самоврядування за єдиним телефонним номером та через мережу Інтернет.

Організовує роботу щодо доступу до публічної інформації та захисту персональних даних в апараті райдержадміністрації.

Організовує підготовку матеріалів до нагородження державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, обласної ради, районної державної адміністрації, районної ради, вносить відповідні пропозиції з цього питання.

Сприяє реалізації визначених законодавством заходів, спрямованих на забезпечення підготовки та проведення у районі виборів Президента України, депутатів рад усіх рівнів, референдумів.

Здійснює інші повноваження, покладені на апарат райдержадміністрації актами законодавства та положенням про апарат райдержадміністрації.

З питань, віднесених до повноважень керівника апарату, та відповідно до законодавства видає накази.

Виконуючи функціональні повноваження, керівник апарату райдержадміністрації:

  1. Здійснює керівництво:

відділом з питань діловодства та організаційної роботи апарату райдержадміністрації;

відділом ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації.

  1. Координує діяльність з:

відділом з питань правового забезпечення та управління персоналом апарату райдержадміністрації;

відділом фінансово-інформаційного забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

ВЗАЄМОЗАМІЩЕННЯ

керівництва Березнівської районної державної адміністрації 

Голова районної державної адміністрації

заступник голови районної державної адміністрації

 

Заступник голови районної державної адміністрації

керівник апарату районної державної адміністрації

 

Керівник апарату районної державної адміністрації

 

начальник структурного підрозділу апарату районної державної адміністрації

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                           Наталія СЕЛЯХ